• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Eksploracja podwodnego świata.

Na decyzję o wyborze oraz podziale zadań przewozowych w ogromne mierze oddziałują koszty: sprawny wydatek przewozu oraz alternatywny koszt transportu, innymi słowy koszty poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość indywidualnych kosztów i ich udział w całkowitym środku transportu, zależy od rodzaju środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku przewozu wymagającego drogich urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym oraz lotniczym. Niższe są one tudzież w przewozie kolejowym i samochodowym. Koszty efektywne rosną wraz z odległością, niemniej jednak maleją razem ze wzrostem ładowności środka transportu – tu wypróbuj ANCHOR. Między poszczególnymi rodzajami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych oraz politycznych. Najważniejszą rolę w transportach międzynarodowych odgrywa transport morski, jaki obsługuje 70% powszechnej wymiany.

1. Zobacz szczegóły

2. Kliknij

3. Znajdź tutaj

4. Przeglądaj

5. Dowiedz się więcej

Categories: Blog

Comments are closed.